Астрономическото явление "суперлуние" ще настъпи на 23 юни около 14 часа и 30 минути, съобщиха от БАН.

Явлението е комбинация от две астрономически събития, които на 23 юни ще настъпят почти едновременно - преминаването на Луната през перигея на нейната орбита, при което тя ще се доближи на минимално разстояние от 356 989 км до Земята и настъпването на фазата пълнолуние.

Астрономите посочват, че орбитата на Луната около Земята не е кръгова, а елиптична, при своето въртене тя преминава през точката от нейната орбита наречена перигей и тогава разстоянието между Земята и Луната е най-малко.

Астрономите са категорични, че "явлението "супер Луна" няма да окаже каквото и да било здравословно, емоционално или психологическо въздействие върху Земята". Предишното явление "суперлуние" беше 6 май 2012 г., а следващото се очаква през август 2014 г., посочват астрономите.

 

 

Напиши коментар