Реклама

Тарифа за реклама в kiwinews.bg, валидна от 1 октомври 2012 г.

Header размер 230x118 - всички страници 50% ротация
за 1 седмица - 250 лв.
за 2 седмици - 400 лв.
за 1 месец - 700 лв.

Megaboard размер 945x180 - всички страници 50% ротация
за 1 седмица - 450 лв.
за 2 седмици - 800 лв.
за 1 месец - 1400 лв.

Банер в дясно размер 228x411 - всички страници 50% ротация
за 1 седмица - 350 лв.
за 2 седмици - 650 лв.
за 1 месец - 1200 лв.

Банер в дясно размер 466x180 - всички страници 50% ротация
за 1 седмица - 400 лв.
за 2 седмици - 750 лв.
за 1 месец - 1300 лв.

Банер в дясно размер 228x200 - всички страници 50% ротация
за 1 седмица - 200 лв.
за 2 седмици - 350 лв.
за 1 месец - 600 лв.

Wallpaper или банери в draw area ляво и дясно размер 200x530  - всички страници 50% ротация
за 1 седмица - 500 лв.
за 2 седмици - 900 лв.
за 1 месец - 1600 лв.

Максимално допустима големина на банера - 80 kb

Цена за платена публикация:
200 лв. на ден за първа страница
100 лв. за архив

За други формати, позиции и процент ротация - цени при запитване.

При подписване на договор за период над 3 месеца - отстъпка по договаряне.
Отстъпка за рекламни агенции – 15%
Всички цени са без ДДС